Tegelstensmysteriet i Hjärtum

Hösten 2016 revs stallarna på Ström i Bohuslän, mitt emot Lilla Edet. Se bild på sid. 293 i boken Göta älvdalen, berättelser och bilder. Byggnaden var från 1850-talet, med plats för 36 hästar, manege, läktare och bostäder för stalldrängar. Ingen ville bekosta fortsatt underhåll, och det fanns ingen seriös användare. Vid rivningen upptäckte man att det stod UTBY på tegelstenarna. I boken Göta älvdalen finns närmare trettio tegelbruk omnämnda. Inget bär namnet UTBY. Men det finns ett förslag till förklaring: Stenarna kan ha kommit från Torps tegelbruk i Hjärtum!

tegelsten-fran-stallarna-pa-strom
Från vilket tegelbruk kommer de här stenarna? Kan du bidra med uppslag som löser mysteriet?

Målningen Älvlandskap av Ivan Ivarson finns på baksidan av boken Göta älvdalen. Huset på tavlan kan antas vara Torps egendom. Konstnären, vars föräldrar kom från Hjärtum, har vridit huset ett kvarts varv. Torps tegelbruk (se sid. 184 i boken) låg nere vid älven och var troligen i drift större delen av 1800-talet. Byn Utby ligger strax intill, nere till vänster. På den östra sidan av älven låg den store konkurrenten Torpa tegelbruk. Har ägaren till Torps egendom valt att använda varumärket UTBY för att undvika namnför­växling och missförstånd? Ström, Utby och Torp ligger alla i Hjärtums socken.

ivarsson-hjartum